Follow up sa Grievance o Isyu

Pakisulat ang inyong grievance ticket number sa baba

Control No.:

-

Kalagayan:

-

Paglalarawan ng grievance o isyu:

-

Grievance Info:

  • Ticket ID: -
  • Address o lokasyon ng naaapektuhan: -
  • Petsa: -

Detalye ng maaapektuhan ng konstruksyon ng proyekto:

  • Pangalan: -
  • Address o Lokasyon ng tinitirahan: -
  • Email: -
  • Mobile: -

Mga mensahe:

Ulat ni: -
-

-

Kaakilap na dokumento:   Hello  

Kasagutan o Sagot sa mensahe: